MOLITVA

MOLITVA GOSPI RANJENOJ

Gospo Ranjena, sveta Marijo,

prorok Šimun navijestio je da ćeš postati bolna od ljubavi,
da će bol tvojega Sina postati i tvoja bol,
da će njegove rane postati i tvoje rane.

On je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i
nije se strašio tvojega svetog i bezgrješnog krila.
Uzeo je na sebe naše boli i naše rane.
Htio je iz ljubavi prema nama biti bolan i ranjen,
kako bismo njegovim bolima i njegovim svetim ranama,
koje su i tvoje svete rane, postali i sami ranjeni ljubavlju.
Njegove nas svete rane, ali i tvoje svete rane iscijeliše.
Gospo Ranjena, moli za nas u časovima kušnji i križeva!
Pomozi nam da uvijek ostanemo ranjeni Kristovom ljubavlju!
Daj da ranjeni Kristom ljubimo, zajedno s tobom,
svim srcem njega i svoje bližnje.
Gospo od svetih Rana Kristovih,

moli za nas da Gospodina ne ranjavamo više grijesima,
nego da ga ljubimo svojom nježnom i predanom ljubavlju. Amen.